جایی برای نوشتن همه چیز...

خاطرات من

سایت خود بر حسب موضوع به شرح یک مطلب خاص می‌پردازید. برای نمونه اگر قصد راه‌اندازی سایت برای یک شرکت تجاری را داشته باشید، احتمالاً به صفحات داخیِ «تاریخچه»، «اساسنامه شرکت»، «جوایز و افتخارات» و شرح «فعالیت‌های شرکت» نیاز خواهید داشت. هر یک از این صفحات می‌توانند از نوع صفحات «عادی» با محتوایی خواص خود باشند. همچنین شما می‌توانید از نوع صفحات «معرفی» و «تماس» به ترتیب برای معرفی شرکت و قراردادن اطلاعات تماس و پرسشنامه تماس با شرکت استفاده کنید.
گزارش تخلف
بعدی